Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

PPUH "ZUPIL"
Andrzej Paszenda

"Dywersyfikacja działalności PPUH ZUPIL poprzez zakup wysokowydajnego rozdrabniacza do wstępnej utylizacji odpadów".

Całkowita wartość projektu: 1 810 064,94 PLN
Wartość dofinansowania: 749 925,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logotypy

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Copyright © ZUPIL  |  Wykonanie: Sakowww